HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENT, QUALITY & REGULATORY

HSEQR

Som en av världens ledande distributörer av specialkemikalier är vi stolta över säkerheten och kvaliteten i vår affärsverksamhet.

Vi är mycket medvetna om vårt ansvar och säkerställer att alla juridiska skyldigheter uppfylls på alla marknader där vi aktivt bedriver verksamhet över hela världen.

Health

För att säkerställa att vi fortsätter att uppfylla och överträffa lagkrav, branschriktlinjer och förväntningar från våra affärspartners, har vi implementerat en central avdelning (RAQS) som fokuserar på regulatoriska frågor, kvalitet och hållbarhet. RAQS stödjer våra befintliga hälso-, säkerhets-, miljö- och kvalitetsavdelningar (HSEQ) i de länder där vi är verksamma. 

 

Med denna nya struktur kan vi säkerställa strategiska översikter och analyser samt ta fram multinationella lösningar. Samtidigt stöttar vi våra kunder och leverantörer på lokal nivå, genom att erbjuda skräddarsydda lösningar via HSEQ.

Certifikat och dokument

Hitta alla relevanta certifikat och dokument för Sverige. Om du inte hittar det dokument du letar efter, vänligen kontakta oss.