Supply chain

Exceptionell expertis inom supply chain

Vår strategi och organisation säkerställer att varje steg i leveranskedjan kan utföras på det mest hållbara, kompatibla och kostnadseffektiva sättet. Vår third-party logistikinfrastruktur är robust, ger tillgång till den senaste tekniken inom logistik och förbättrar flexibilitet, lönsamhet och kundnöjdhet.

Transportering

Med förmågan att använda olika transportsätt som flyg-, sjö- och landtransporter inklusive järnväg tillhandahåller vi heltäckande, integrerade lösningar i leveranskedjan på global nivå. Vårt nätverk erbjuder en ledtid på 24 timmar för lokala leveranser och vi strävar kontinuerligt efter att utveckla effektiva och hållbara leveransmodeller.

Lagerhållning

Genom att samarbeta med kunniga tredjeparts logistikleverantörer erbjuder vi en skalbar lagerinfrastruktur som är anpassad till behoven och kraven i vår produktportfölj, inklusive hantering av bulkmaterial (flytande och fast) och packat material. Samtidigt som det ger innovativa och effektiva lösningar säkerställer detta arbetssätt vårt fokus på hälso- och säkerhetsriktlinjer. Genom våra resultatmätningsprogram strävar vi efter operativ excellens.

Ompackning

Vår tjänsteportfölj erbjuder en rad olika ompacknings- eller påfyllningsaktiviteter, inklusive hantering av flytande och fast bulkmaterial, inköp av tomt förpackningsmaterial och expertis kring att tillhandahålla ny märkning i enlighet med reglerna. Varor kan packas om från bulk containers till IBC:er, fat, burkar eller påsar, eller vice versa. All ompackning görs av professionella specialistpartners och hanteras enligt våra strikta rutiner för att undvika risk för kontaminering eller spill av material. 

Varuprov

Med hjälp av den senaste tekniken inom distributionslogistik tillhandahåller vi en enhetlig och professionell process för varuprov, från orderbehandling, märkning, materialhantering till lagerhantering och kundrapportering. Varuprover distribueras över hela världen och levereras inom 24–72 timmar beroende på destination.

IMCD driver en robust och agil leveranskedja som passar de snabbt föränderliga marknadsförhållanden, vilket gör att vi kan främja affärstillväxt och innovation.


Stan Bijsterveld

Global Supply Chain Director

Digitalisering

Vi strävar efter att alla våra tredjeparts logistikleverantörer ska erbjuda digital uppkoppling för att säkerställa felfritt datautbyte och skapa synlighet i hela leveranskedjan. Utbyte av kritisk masterdata och orderinformation, omedelbar tillgång till produktdokumentation för våra partners, realtidsvy över lagernivåer och insamling av transportdata.

 

Kontroller av tredje part

IMCD har en robust due diligence-process från tredje part genom införandet av ESG-standarderna för IMCD Business Partners. Dessa gäller för alla affärspartners i IMCD:s leveranskedja och ställer minimikrav på områden som miljö, socialt ansvarstagande och regelverk, inklusive det etiska affärsbeteende som förväntas av IMCD:s partners. Detta utöver våra certifieringar inom kvalitetsledning (ISO 9001, ISO 14001, Responsible Care, bland andra).


Externa hållbarhetsinitiativ

Under hela 2021 var IMCD en engagerad deltagare i olika externa initiativ, nätverk och plattformar med fokus på hållbar logistik. Exempel på detta är EcoVadis initiativ ”Tillsammans för hållbarhet” (TfS, Together for Sustainability). Vi strävar efter att utveckla och genomföra ett globalt revisionsprogram för att analysera och förbättra hållbarhetspraxis inom den kemiska industrins leveranskedjor.

  

Hållbarhet har integrerats i våra urvalskriterier och utvecklingen kommer att övervakas noga ihop med våra standardrutiner. Via vår avvikelserapporteringsprocess genomför vi kvartalsvisa verksamhetsgranskningar för att säkerställa kontinuerlig förbättring.

Genom att arbeta med IMCD får du tillgång till våra globala larmnummer som är bemannade dygnet runt för att bistå vid en eventuellt incident
(drivs av CareChem24).


Genom att ringa dessa nummer, som är specifika för varje region, kommer du att få kontakt med en specialist som har tillgång till alla relevanta säkerhetsdatablad och kan ge råd om vad du ska göra i nödsituationer, till exempel när det finns ett läckande paket eller en lastbilskrock inträffat. Vid behov informerar de även räddningstjänsten. Numren finns nedan och är också tryckta på alla etiketter och pappersdokument.

Worldwide (Multilingual) 
+44 (0) 3700 492 795

 

New Zealand
0800 500 288

United Kingdom (English only) 
+44 (0) 1865 407 333 

 

United States
+1 800 424 9300

Australia 
1800 625 526