N-OCTYLMERCAPTAN


Beskrivning

NOM (Normal Octyl Mercaptan) is commonly used in the manufacturing process of various polymers (PMMA, PAN...).

Funktioner

  • Mercaptans, Polymerisation, Initiator

1 Trade grade

Hur kan vi hjälpa dig med N-OCTYLMERCAPTAN?

Jag behöver...